Hipnoza

To zjawisko znane już było w starożytności. Hipnozę stosowali Egipcjanie i Asyryjczycy. Hipnoza była zarówno elementem kultury jak i narzędziem medycznym.
Stan hipnotyczny jest naturalnym stanem umysłu, który występuje często u ludzi podczas dnia. Jest wiele definicji określających hipnozę. Jedna z nich (USA) głosi, że w hipnozie następuje ominięcie czynnika krytycznego umysłu i ustanowienie wybranego, akceptowalnego sposobu myślenia. Kolejna definicja Brytyjskiego Towarzystwa Medycznego mówi o tym, iż sednem hipnozy jest koncentracja na zewnętrznych lub wewnętrznych sygnałach. Podczas hipnozy następuje zawężenie świadomości, które pomaga na skupieniu się na wybranym doświadczeniu, z pominięciem innych. Dzięki temu można zwrócić uwagę na element, który w życiu codziennym jest nieuświadomiony i niezauważalny w całości. Hipnoza jest stanem zwiększonej podatności na sugestię, dlatego też dzięki niej można połączyć się ze swoją twórczą częscią nieświadomego umysłu, który nie rozróżnia co jest prawdą, a co wytworem imaginacji, aby rozwiązać jakiś problem czy wprowadzić pożądane zmiany lub wykorzenić nawyki. Hipnoza jest metodą bezpieczną.Wbrew powszechnym opiniom, nie jest możliwe, by hipnotyzer wymusił na kliencie zachowanie sprzeczne z jego wolą i naturą.

Hipnozie mogę towarzyszyć następujące zachowania:

– katalepsja (napięcie mięśni)
– zwolnienie czynności fizjologicznych organizmu np. zwolnienie pulsu, oddychania
– opóźnienie ruchów
– zmiany głosu
– odpowiedzi ideomotoryczne ( nieświadome, mimowolne ruchy kończyn)

Aby skutecznie przeprowadzić seans hipnotyczny osoba musi współpracować z hipnoterapeutą, wykonywać jego sugestie, podążać za wskazówkami i przede wszystkim pozostawać w stanie koncentracji i relaksacji.

W jakich przypadkach hipnoza jest pomocna?
Hipnoza ma szerokie zastosowanie w przeróżnych aspektach życia.

Poprawia kondycję i zdrowie – jest stosowana przy różnych dolegliwościach o podłożu psychosomatycznym, a także w terapii odchudzania.
Pomaga uwolnić się od przeżyć traumatycznych, depresji, fobii, lęków, stresu, zbędnych napięć,nałogów ( alkoholizm, palenie papierosów itp).
Pomaga programować świadomość i motywować do pozytywnych zmian wżyciu prywatnym i zawodowym.